Değerlerimiz

Mafy Group olarak Yönetim Kurulumuz ve tüm çalişanlarımız ile bütün ülkekerde benimsediğimiz ve değer ve ilkelerimi,

 • Dürüstlükte asla ödün vermemek
 • Tüm paydaşlar için güvenilir iş ortağı olmak
 • Her zaman daha iyisine odaklanmak ve gelişme göstermek
 • Tüm çalışanların kendini geliştirmesine yardımcı olmak
 • Müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek
 • Dünya Kaynaklarını etkin kullanmak

 

Kalite Yönetimimiz

Mafy Group'un ana amaçlarından biri, birinci sınıf ürünler tedarik etmek ve mükemmel servis vermektir. Yeniliğin yanında kalite, şirken kimliğimizin temel direklerinden biridir.
Mafy Group müşteri memnuniyetinin garanti altına alınmasını kendine görev edinmiştir. Bu memnuniyetin sürekliliğini sağlamak amacıyla Kalite Kontrol Departamnı çalışmalarda bulunmaktadır. Bu çalişmaların sonucu olarak ürün kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.
Kaliteli üretim ve dağıtım ağımız, en üst birimden en alt birime kadar eğitimine önem verilmiş çalışanlar tarafondan yürütülmektedir. Bu doğrultuda şirket içi ve şirket dışı eğitim programları düzenlenmektedir. Mafy Group üst yönetimi, kalite yönetim ağının genişlemesi ve sürekli kılınması amacıyla tüm desteği ve kaynağı sağlar

Etik Davranış Kurallarımız

Mafy Group ve bağlı bütün şirketlerimiz,

 • Çalışanların adil ücret alma hakkına uymaktadır. Çalısanlarımızın, yasalarca verilen sosyal haklarının yanı sıra, kendileri ve aileleri için kaliteli bir yaşam sağlamaya yetecek adil ücret alma hakkına saygı duymaktayız.
 • Çalışanlarına eşit fırsatlar sunar ve onlara karşı ayrımcılık yapmaz. Cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, milli köken, hastalık veya ayrımcılığa sebep olabilicek herhangi bir koşul nedeniyle kişileri dışlamaz, belirli kişileri tercih etmez.
 • Tüm işletmelerimizde ve depolarımızda, risk değerlendirmesi yapacak bu riskeri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar.
 • Çevreye zararı önlemek amacıyla gerekli önlemleri alır. Toplum, doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak veya en aza indirgemek amacıyla uygun tedbirleri alır.
 • Tüm ülkelerde yasal asgari yaş sınırının altında hiç kimseyi işe almaz.
 • Hiçbir işletmemizde yolsuzluk, dolandırıcıkık, zimmet veya rüşvete göz yumulmaz

© Copyright 2018 Mafy Group - Tüm Hakları Saklıdır.